ubezpieczenia skarzysko

Ubezpieczenia komunikacyjne

Komunikacja:

OC - Ubezpieczenie OC komunikacyjne obejmuje szkody rzeczowe, tj. pokrywa koszty naprawy samochodu, w który ubezpieczony uderzył oraz szkody osobowe, czyli odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadku. Ubezpieczenie OC funkcjonuje tylko w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło w związku z ruchem pojazdu. Jest to nie tylko używanie pojazdu do przemieszczania się ale tażke wsiadanie i wysiadanie, załadowanie i rozładowanie pojazdu, zatrzymanie, postój i garażowanie.

AC - Autocasco (AC) - dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe

NNW - W ubezpieczeniach NNW przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

ASS - Ubezpieczenie assistance może zapewniać pomoc zarówno w Polsce, jak i za granicą. Assistance kupujemy najczęściej wraz z pakietem AC i OC ale wtedy jest to na ogół wariant podstawowy, obejmujący pomoc przy organizacji naprawy samochodu na miejscu czy po odholowaniu do najbliższego warsztatu.Wariant rozszerzony obejmuje zazwyczaj pomoc w razie takich zdarzeń, jak rozładowanie akumulatora czy zgubienie kluczyków, zaś zakres świadczeń może objąć takie usługi, jak samochód zastępczy czy transport kierowcy i pasażerów. W sytuacjach określonych w umowie ( np. wypadek czy awaria), kontaktujemy się telefonicznie z centrum dyspozycyjnym towarzystwa, a pracownik dyżurny organizuje pomoc. Telefonicznie możemy też dostać informację o najbliższych warsztatach, stacjach benzynowych, warunkach pogodowych czy sytuacji na przejściach granicznych

ZK - Zielona Karta obejmuje 44 państwa, w tym 29 państw będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Jednakże obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK) istnieje tylko na terenie państw: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina

biuro ubezpieczeniowo-finansowe meritum
ubezpieczenia skarzysko
Ubezpieczenia Meritum © 2011. All rights reserved
Design & Created by Tworzenie stron internetowych Skarżysko